LOKALIZACJA

Osiedle „ZA OGRODEM II” zlokalizowane jest przy ul. Lubockiej 43A – H w Krakowie.